--You don't have javascript enabled. Good luck with that.

O nas

OptiProcure d.o.o.
Polni naziv podjetja: OptiProcure, podjetje za izvedbo razpisov in optimizacijo nabave, d.o.o.

Naslov podjetja: Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija

Matična št.: 6319645000

Davčna št.: 67333761

Šifra dejavnosti: 62.090

Transakcijski račun: SI56 10100-0051752987; SWIFT: BAKOSI2X; Banka Koper d.d., Pristaniška 14, 6502 Koper, Slovenija

E-pošta: info@optiprocure.com

Izvršni direktor: Elena Ampar

Vodja svetovanja: mag. Borut Žebre; Chief Procurement Officer v pokoju, Združeni narodi, New York

Vodja IT: dr. Rok Rupnik; Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani

OptiProcure.com
OptiProcure.com je nabavno orodje, ki omogoča podjetjem spletno objavo in izvedbo naročila po postopku obratne spletne dražbe (eRA).

Objava in izvedba razpisov po postopku obratne spletne dražbe na portalu OptiProcure.com je nov in avtorsko zaščiten postopek, ki omogoča izvedbo dražbe po načelu »ponudnik z najnižjo ceno pridobi posel« za natančno opredeljeno blago ali storitev.

Spletna aplikacija OptiProcure.com ne zahteva vlaganj v programsko opremo ali prilagoditev računalniške opreme za podjetja, ki sodelujejo na razpisu. Celoten postopek razpisa poteka v elektronski obliki na spletnem portalu prek aplikacije, ki je enostavna za uporabo tako za naročnika kot ponudnika. Vse pravice intelektualne lastnine, povezane s spletno aplikacijo OptiProcure.com, so v izključni lasti podjetja OptiProcure d.o.o.

OptiProcure.com upravlja in trži podjetje OptiProcure d.o.o.


CILJ IN NAMEN

Cilj spletne objave in izvedbe razpisa za nabavo blaga ali storitev po postopku obratne dražbe je znižanje investicijskih stroškov in/ali stroškov nabave podjetja brez tveganja slabše kvalitete in dodatnih stroškov.

Koristi za podjetja so dostop do konkurenčnih cen in novega trga ter skrajšanje nabavnega/prodajnega časa.

Za vse ponudnike veljajo načela transparentnosti, enakopravnosti in popolne konkurence.

Obratna dražba lahko zniža stroške nabave med 10 % in 40 %.


POSTOPEK OBRATNE DRAŽBE

Ponudniki (dobavitelji) si konkurirajo z nižanjem cene, kar pomeni, da gre za isti koncept kot pri sistemu »klasičnih« dražb, le da se cena ne draži, pač pa ceni – od tod tudi pojem »obratna dražba«. Za vse razpise velja, da je edini kriterij za pridobitev posla le cena.

Program omogoča, da lahko naročnik (kupec) samostojno kreira vsebino celotnega razpisa vključno s pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik (npr. finančne zahteve, garancije, certifikate).

Naročnik in ponudniki so skriti pod šiframi, ki zagotavljajo anonimnost tako med naročnikom in ponudnikom, kot tudi med ponudniki, ki konkurirajo med seboj. Javno je objavljena izklicna cena, ki jo določi naročnik, in vse nadaljnje cene ponudnikov po principu najnižje ponujene cene. Ponudniki si konkurirajo do zaključka dražbe.


IZVEDBA RAZPISA PO POSTOPKU OBRATNE DRAŽBE

Naročnik (podjetje, ki objavi razpis) se prijavi na spletno stran portala. Skrbnik portala preveri podatke o podjetju in potrdi registracijo.

Naročnik sestavi razpis in odda elektronsko naročilo za objavo razpisa na portalu – povabilo k ponudbi (RFQ/ITB). Skrbnik portala preveri razpisno dokumentacijo in potrdi objavo razpisa.

Ponudniki se prijavljajo na razpis po enakem postopku kot naročnik. Skrbnik portala najprej preveri podatke o podjetju (in potrdi registracijo) in potem še oddano ponudbo, če ustreza kriterijem razpisne dokumentacije (in potrdi ponudbo).

Ponudniki se lahko prijavijo na razpis do datuma začetka dražbe, ki jo opredeli naročnik. V času poteka dražbe si ponudniki konkurirajo z nižanjem cene.

Posel pridobi tisti ponudnik, ki ponudi najnižjo ceno, ostali ponudniki so obveščeni o rezultatu razpisa.


KAJ OMOGOČA SPLETNA APLIKACIJA NAROČNIKU

A. Pri sestavi razpisne dokumentacije naročnik lahko v spletni aplikaciji na portalu samostojno kreira:

- datum začetka in konca dražbe, valuto, blago ali storitev opredeljeno po Nice klasifikaciji,

- el. poštne naslove ponudnikov, katerim želi poslati vabilo k prijavi na razpis,

- dokazila, ki jih mora predložiti ponudnik (npr. garancije, izjave, reference),

- poslovni podatki lastnega podjetja, ki bodo vidna ponudnikom (npr. št. zaposlenih, prihodek v preteklem letu),

- merilo za informacije ali vrednosti poslovnih podatkov ponudnikovega podjetja, ki jih mora izpolnjevati, če želi konkurirati na razpisu (npr. minimalne vrednosti za št. zaposlenih, prihodek v preteklem letu, izpolnjevanje zahtevanega pogoja o pravni obliki podjetja),

- izklicno ceno, ki jo lahko opredeli kot (1) enotno ceno ali (2) ceno po posameznih postavkah oz. na mersko enoto, kjer je cena opredeljena na mersko enoto po dejansko dobavljenih količinah,

- način objave razpisne dokumentacije; (1) na spletni strani OptiProcure.com ali (2) na spletni povezavi.

B. Spletna aplikacija je večjezična in omogoča mednarodno udeležbo. Naročnik sam določa jezik razpisa. Trenutno lahko izbira med angleščino in slovenščino. Razpisna dokumentacija je lahko dvojezična.

C. Pomoč pri iskanju potencialnih ponudnikov v domačem in mednarodnem okolju – ustvarjanje trga.

D. Sistem je narejen tako, da avtomatsko nadzira izvedbo razpisa in ob napakah opozori uporabnike in skrbnika portala.


POGOJI ZA USPEŠNO IZVEDBO RAZPISA PO POSTOPKU OBRATNE DRAŽBE

A. Razpisna dokumentacija mora biti sestavljena korektno, natančno in mora pri vseh elementih vsebovati vse tehnične in/ali fizikalne parametre po katerih jo je mogoče enoznačno razlagati v razpisu navedene elemente.

B. Razpisna dokumentacija mora vsebovati točno določene poslovne podatke ponudnikov, s katerimi si naročnik znižuje tveganja kakovosti in kvalitete naročenih storitev ali blaga (npr. reference, letni promet, statusna pravna oblika podjetja, št. zaposlenih).

C. Razpisna dokumentacija mora vsebovati točno določene poslovne podatke naročnika, s katerimi si ponudnik znižuje tveganje resnosti naročila (npr. reference, bonitetna ocena, letni promet, št. zaposlenih).

D. Naročnik mora v razpisni dokumentaciji zahtevati dokazila, s katerimi si znižuje tveganja kakovosti in kvalitete naročenih storitev ali blaga in resnost ponudbe (npr. bančne garancije, izjave, potrdila, certifikate).

E. Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena tako, da so vsi kriteriji za izbor najboljšega ponudnika izraženi v enem kriteriju – ceni.

F. Razpisna dokumentacija, sestavljena na takšen način, onemogoči naročniku izvedbo razpisa brez trdnega namena skleniti pogodbe z najugodnejšim ponudnikom.

G. Dodatna storitev, ki jo nudi podjetje OptiProcure d.o.o. je pomoč pri sestavi razpisne dokumentacije, da bo primerna za objavo na portalu. Neustrezna razpisna dokumentacija je tudi največje tveganje za naročnika, saj ima negativen učinek na uspešno izvedbo obratne dražbe.

Da vam lahko zagotovimo najboljšo uporabniško izkušnjo uporabljamo spletne piškotke. Ali se strinjate s tem, da jih shranjujemo na vašem računalniku?