--You don't have javascript enabled. Good luck with that.

OptiProcure.com - Optimized Procurement by Reverse Auction

Kaj je elektronska obratna dražba ?
E-obratna dražba je spletno elektronsko orodje, katero omogoča naročniku, da objavi povpraševanje na spletni strani Optiprocure.com po postopku obratne spletne dražbe.

Ponudniku to orodje omogoča, da se prijavi na razpis in anonimno, večkrat predloži novo, znižano ponudbo, dokler čas, določen za nižanje ponudb ne poteče.

Postopek e-obratne dražbe je v skladu z zakonom o javnem naročanju. Ponudniki si za pridobitev posla konkurirajo z licitiranjem / nižanjem cene.

KONSOLIDIRANE / SKUPNE e-OBRATNE DRAŽBE

Konsolidiran razpis in konsolidirana e-obratna dražba pomeni, da se več naročnikov odloči za skupen razpis za istovrstno blago ali storitve (napr. za nakup električne energije ali zemeljskega plina) in da ponudniki konkurirajo na skupnem razpisu za vsa naročila hkrati.

Po konsolidiranem nakupu je vsak naročnik popolnoma avtonomen v poslovanju z najugodnejšim dobaviteljem.

V letu 2015 smo izvedli več konsolidiranih razpisov oziroma e-obratnih dražb.
Koristi za naročnike
E-obratna dražba je naročnikom povprečno znižala nabavne cene med 10 % in 30 % in skrajšala porabo časa za 50 % do 80%, v primerjavi s klasičnim nabavnim postopkom (mnenja si lahko ogledate spodaj).

Področja, na katerih smo dosegli največje prihranke:
- energenti (električna energija, zemeljski plin, kurilno olje, dieselsko gorivo),
- računalniška strojna oprema,
- storitve fizičnega in tehničnega varovanja,
- prevozi gotovine,
- nabava maziv za agregate,
- nabava higienskih potrebščin,
- nabava investicijskih storitev,
- prevozne storitve (logistika),
- tiskovine (predtiskani obrazci, kuverte, reklamne tiskovine).
Za katere nakupe je primerna uporaba e-obratne dražbe ?
e-obratna dražba je primerna za nakup vsega blaga ali storitev, kateri so natančno specificirani.

E-OBRATNA DRAŽBA JE PRIMERNA ZA NAKUPE:
- storitev mobilne telefonije in prenosa podatkov,
- storitev prevoza gotovine,
- storitev fizičnega in tehničnega varovanja,
- logističnih storitev,
- energentov (električne energije, zemeljskega plina, kurilnega olja, dieselskega goriva),
- gradbenih, elektrotehničnih, vodovodnih, strojnih in mizarskih del,
- transportnih sredstev,
- prehrambenih artiklov,
- embalaže,
- tiskanja dokumentov na multifunkcijskih strojih,
- tiskarskih storitev,
- promocijskih artiklov . . .

SKRATKA, VSEH IZDELKOV ALI STORITEV, KI SO PODROBNO SPECIFICIRANI.
Mnenja sodelujočih v dosedanjih dražbah
NLB d.d.: »Z uporabo obratne dražbe smo dosegli približno 160.000 evrov prihranka pri nabavi električne energije...« (InternE-novice št. 44 z dne 10. julij 2013)

Občina Krško: »Uporaba obratne dražbe se je izkazala kot primerna in učinkovita metoda za doseganje nižje cene od pričakovane« (Andrej Sluga, vodja oddelka za družbene dejavnosti)

Merkur Zavarovalnica d.d.: »Končna ponudba, ki je bila dosežena s pomočjo obratne dražbe je bila pomembno nižja od najboljše ponudbe, ki smo jo dosegli na klasičen način« (Denis Stroligo, predsednik uprave)

Snaga javno podjetje d.o.o.: »Postopek elektronske dražbe je bil izveden zelo profesionalno in učinkovito ter nam je kot naročniku omogočil zelo gospodarno izbiro najugodnejšega dobavitelja.« (Janko Kramžar, direktor; Ivan Erklavec, vodja nabavne službe)

Metalka stanovanjske storitve d.o.o.: »Cena zemeljskega plina, ki smo jo dosegli z uporabo internetne obratne dražbe je bila ugodnejša, kot smo jo dosegli na klasičen način z zbiranjem ponudb…« (Zdravko Leban, direktor)

Pekarna Pečjak d.o.o.: »...elektronske obratne dražbe, ki smo jih izvedli na spletni strani Optiprocure.com bistveno olajšajo nakupne aktivnosti, pospešijo nabavne postopke in omogočijo doseganje najugodnejših cen na transparenten način…« (Silvester Pečjak, direktor)

Lajovic Tuba d.o.o.: »Cena, dosežena z uporabo internetne aplikacije OptiProcure.com je bila znatno nižja od cene, ki smo jo sami dosegli.« (Janez Perčič, direktor)
Tekoče objave
Tekoče objave si lahko ogledate v zavihku "Razpisi".

Kontakti
OptiProcure d.o.o.
Slovenska cesta 54
1000 Ljubljana
Slovenija

E-pošta: info@optiprocure.com
Tel.: +386 51 274 113

Prosimo, da pred uporabo spletne aplikacije preberete navodila v meniju O nas in Pomoč.

Copyright © 2013 OptiProcure. Vse pravice pridržane.

Da vam lahko zagotovimo najboljšo uporabniško izkušnjo uporabljamo spletne piškotke. Ali se strinjate s tem, da jih shranjujemo na vašem računalniku?